Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine Karo Mets OÜ-s

Karo Mets töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
 • kliendile pakkumise tegemiseks, teenuste osutamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja/või nõustamiseks;
 • lepingute tingimuste edastamiseks, lepingu tingimuste tutvustamiseks ja/või läbirääkimisteks;
 • lepingutest tulenevate kohustuste info edastamiseks;
 • arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
 • kliendiga suhtlemiseks ning kliendi päringutele vastamiseks.

Karo Mets töötleb isikuandmeid selleks, et luua kliendisuhteid, täita lepingulisi kohustusi, edastada kliendile informatsiooni, võtta vajadusel kliendiga ühendust.

Karo Mets töötleb ja säilitab isikuandmeid peale lepinguliste kohustuste täitmist edasiseks suhtluseks kliendiga:

 • maakasutuse kokkulepete tegemiseks;
 • info edastamiseks;
 • kliendi teavitamiseks planeeritavatest raietöödest.
Isikuandmete kaitse
 • Karo Mets ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. kui isik on selleks Karo Metsa kirjalikult volitanud.
 • Karo Mets käsitleb Kliendi kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.