Karo Mets OÜ on konkursi “Tubli metsakasvataja 2016” tiitli võitja.

Karo Mets
Tubli metsakasvataja

IMG_6530Karo Mets on Eestimaine metsandusettevõtte, mis tegutseb juba alates 1994. aastast. Metsamaad on neil veidi üle 1600 hektari.Ettevõtte jaoks on olulisel kohal kõik metsaga seonduv: metsauuendamine, õigeaegsed valgustus-, harvendus- ja uuendusraied, maaparandus, ning hea ülevaade metsaressursist. Ettevõttel on tööl oma metsakorraldaja, kes koostab metsamajandamiskavad, et oleks olemas kvaliteetne ja ajakohane ülevaade metsade seisundist. Karo Metsal on ka oma masinapark, ning lisaks oma metsade majandamisele pakutakse proffesionaalset teenust oma koostööpartneritele.IMG_6523

Pildil Karo Mets OÜ , Meelis Meigo

Metsaomanikuna korraldab ettevõte igal aasta kevadel oma töötajatele istutustalgud, et kõik ettevõtte töötajad saaks metsade majandamisse ja uuendamisse oma panuse anda. Karo Mets on Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadi liige ning omab ka PEFC tarneahela sertifikaati.

Metsaomanikuna on nad igati vastutustundlikud majandajad, kelle jaoks on oluline metsa hea käekäik ning tervis. Karo Mets osaleb aktiivselt ka Vändra Metsaühingu töös aidates kaasa kohalikule ühistegevusele.

http://www.erametsaliit.ee/et/konkurss-2016/