Asume uuel aadressil. Savi 20/1

Savi 20/1

 

OÜ Graanul Mets saab 100% Karo Metsa omanikuks

OÜ Graanul Mets ja OÜ Eremka sõlmisid 14.03 ostu-müügilepingu, millega OÜ Graanul Mets ostis OÜ Eremkalt 50% osaluse OÜ-s Karo Mets. Tehingu tulemusena saab Graanul Metsast 100% Karo Metsa omanik. Tehing vajab veel Konkurentisameti heakskiitu.

Tehingu eesmärgiks on tugevdada OÜ Karo Mets kapitalibaasi tulevaseks kasvuks nii ülestöötamise turul kui ka kinnistute ostuturul.

Graanul Metsa juhatuse liige Jaano Haidla arvates oli tehingu põhiliseks motivatsiooniks Graanul Invest grupi jaoks toetada Karo Metsa tugevat meeskonda, andes neile paremad võimalused kasvuks ja arenguks. Karo  Mets on hästi juhitud ja tugev Kesk ning Lääne Eestis tegutsev metsaettevõte, millel on piirkonnas väga hea renomee ja kontaktid. Ettevõtte igapäevases tegevuses olulisi muudatusi teha plaanis ei ole.

Eremka juhatuse liige Runo Ruubeli seisukohast on oluline, et Karo Mets saaks kasvada ja tänane kapitalibaas ammendas ettevõtte võimalused kasvuks. Koostöö Graanul Invest grupiga on olnud väga positiivne ja see koostöö jätkub Eremka tasemel ka pärast Karo Metsa osaluse müüki.

Graanul Mets on Graanul Invest grupi metsaettevõtteid ühendav ettevõtte, millel on osalused ka Valga Puus ja Roger Puidus.

Allikas: http://www.graanulinvest.ee/est/uudised/90/ou-graanul-mets-saab-100-karo-metsa-omanikuks

Karo Mets OÜ on konkursi “Tubli metsakasvataja 2016” tiitli võitja.

Karo Mets
Tubli metsakasvataja

IMG_6530Karo Mets on Eestimaine metsandusettevõtte, mis tegutseb juba alates 1994. aastast. Metsamaad on neil veidi üle 1600 hektari.Ettevõtte jaoks on olulisel kohal kõik metsaga seonduv: metsauuendamine, õigeaegsed valgustus-, harvendus- ja uuendusraied, maaparandus, ning hea ülevaade metsaressursist. Ettevõttel on tööl oma metsakorraldaja, kes koostab metsamajandamiskavad, et oleks olemas kvaliteetne ja ajakohane ülevaade metsade seisundist. Karo Metsal on ka oma masinapark, ning lisaks oma metsade majandamisele pakutakse proffesionaalset teenust oma koostööpartneritele.IMG_6523

Pildil Karo Mets OÜ , Meelis Meigo

Metsaomanikuna korraldab ettevõte igal aasta kevadel oma töötajatele istutustalgud, et kõik ettevõtte töötajad saaks metsade majandamisse ja uuendamisse oma panuse anda. Karo Mets on Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadi liige ning omab ka PEFC tarneahela sertifikaati.

Metsaomanikuna on nad igati vastutustundlikud majandajad, kelle jaoks on oluline metsa hea käekäik ning tervis. Karo Mets osaleb aktiivselt ka Vändra Metsaühingu töös aidates kaasa kohalikule ühistegevusele.

http://www.erametsaliit.ee/et/konkurss-2016/

Karo Mets OÜ omandas uue Forest Stewardship Council® tarneahela sertifikaadi.

On hea meel ja uhke teatada, et 08.08.2016 omandasime lisaks olemasolevatele uue Forest Stewardship Council®  FSC-C131555 tarneahela sertifikaadi, kinnitamaks oma klientidele et tahame ja suudame Eesti metsasid majandada säästlikult ja jätkusuutlikult ning Meie tehtav töö metsades ja sellest väljas vastab rahvusvahelistele nõuetele.

Sertifikaat asub siin…  ja  riskide hinnang siin…