Teenused

 

  • Kinnistute ostmine
  • Kasvava metsa raieõiguse ostmine
  • Metsamaterjali ostmine
  • Hakkepuidu ostmine
  • Koostame metsamajanduskavasid (hinnakiri).
  • Metsanduslikud konsultatsioonid
  • Metsamaterjali transport
  • Raieteenus
  • Metsamaterjali kokkuvedu
  • Metsa uuendamine