Ettevõttest – Metsamajandamiskavast kuni metsamaterjali müügini!

NB: Seoses kolimisega, võib esineda häireid (vahemikus 26.04.2017 – 30.04.2017) kodulehe töös ja meiega ühenduse saamisel.

KARO METS 10. veebruar AASTAST 1994 (Registreerimistunnistus)
KVALITEEDIMÄRK EESTI METSADES JUBA 23 aastat

Omame sertifikaate:
EEML PEFC metsamajandaja rühmasertifikaat nr. TT-PEFC-FM006
PEFC tarneahela sertifikaat nr. TT-PEFC-COC50 ja Forest Stewardship Council® FSC-C131555 tarneahela sertifikaat.

Alates aastast 2015 kuulub OÜ Karo Mets kodumaise bioenergeetika ja taastuvenergia tootmiskontserni AS GRAANUL INVEST. Karo Metsa, kui metsamajandamisega tegeleva ettevõtte roll on Eestis asuvate AS GRAANUL INVEST graanulitehaste varustamine toormega. Selle tarbeks jätkame metsade jätkusuutliku majandamise, ümarmetsamaterjali, raieõiguste ning kinnistute ostuga. Karo Mets on pädev kõigis metsas vajalikes toimingutes. Koostame metsametsamajandamiskava, millele järgnevad teenused metsaistutusest kuni lõppraiete ja metsamaterjali müügini välja. Majandame ja raiume nii omi kinnistuid, kuid ka osutame profesionaalset teenust oma koostööpartneritele. Meie kasutuses on kõik kaasaegsed vahendid ja masinapark langetusmasinatest metsaveoautodeni. Tegeleme süstemaatiliselt oma spetsialistide ja operaatorite koolitusega, oleme kursis muutuva seadusandlusega ning pakume parimat võimalikku metsateenust ja ausat hinda.

Oleme huvitatud Teie kinnistust, raieõigustest ja metsamaterjalist, pakkudes ausat hinda ja kvaliteetseid teenuseid. Metsa ost ja metsamaa ost on osa meie igapäevategevusest ja aastatega on kogunenud selles valdkonnas arvestatav kogemus.
Kuulume Eesti Erametsaliitu ja Eesti Puidu- ja Metsatööstusliitu, ning seisame hea Eestimaise metsanduselu arendamise eest.

OÜ KARO METS on Eesti kapitalil põhinev asutus, kes hoiab ja toetab jätkusuutlikku Eesti metsade majandamist.
Omame PEFC_GFC rühmasertifikaati ja PEFC_COC tarneahela sertifikaati.
Müües meile oma küttepuu, raieõiguse või kinnistu võite olla kindlad, et kõik maksud saavad Eesti Riigile makstud ja tuludega edendatakse just ausat Eesti metsamajandust.

KARO METS….
…Soojus tuleb Sinu metsast.
Kavandamisest Alates Raiest Oksteni. (K.A.R.O)